SÖKHJÄLP

Alla filer i systemet har en beskrivande text som hjälper till att hitta och identifiera dem, man behöver bara veta vad man söker efter.
Guiden ger en kort introduktion i hur man söker men presenterar även några bra tips då man inte hittar vad man söker efter.

Om du inte hittar vad du söker - försök med det här

 • Skriv del av ord och lägg till asterix-tecknet *
  Exempel:
  - tum* matchar sökord som börjar på tum, t.ex tummare, tumning etc
  - *lag matchar sökord som slutar på lag, t.ex lag, arbetslag, upplag etc
  - *stra* matchar sökord med stra i del av ord, t.ex Östrand, badstrand, västra etc

  Bra när man inte vet stavning eller om ordet är felstavat i databasen

 • Använd AND OR NOT
  Exempel:
  - skog AND träd matchar alla filer textade med orden träd och skog (uppfyller sökning efter både träd och skog)
  - NOT skog matchar alla filer som inte är textade med ordet skog (utesluter alla sökningar på skog)
  - skog OR träd OR tall matchar alla filer textade med ett eller flera av orden skog, träd, tall (uppfyller sökning efter alla tre orden)
  - skog OR (träd AND tall) matchar filer textade med ordet skog eller orden träd och tall (uppfyller sökning på ordet skog eller de båda orden träd och tall )

  I denna typ av sökning går det även bra att använda * för att ersätta delar av ord

 • Sök med hjälp av befintliga nyckelord
  När du hittat en bild och klickar på den så öppnas en förhandsvisningsbild med textinformation
  Under Nyckelord kan du göra ett nytt sök genom att klicka de olika nyckelorden som listas

 • Frågetecken ? ersätter vilket enskilt tecken som helst i ett sökord som skrivs
  - h?nd matchar hand, hund, hind

 • Får många sökträffar:
  - Ställ markören i sökrutan
  - Klicka i Sökresultat
  - Sätt markören på texten i sökrutan
  - Ta bort befintlig text
  - Skriv in ett nytt sökord, t.ex ett årtal

  På detta sätt förfinas sökningen, dvs en ny sökning görs i ett befintligt sökresultat

Vill du ha ytterligare hjälp så kontakta oss: support@bildhotellet.se